Krisstöd på arbetsplatsen – vad innebär det?

För att kunna klara av alla möjliga situationer som kan påverka jobbet och medarbetarna på en arbetsplats behöver alla arbetsgivare ha något slags plan för att kunna hantera kriser. Men vad innefattar egentligen krisstöd på arbetsplatsen? 

Vad är krisstöd på arbetsplatsen?

Krisstöd, eller krishantering, är något som bör finnas på alla arbetsplatser utifall att en allvarlig och svårhanterlig händelse inträffar. Det kan gälla alltifrån en krissituation på arbetsplatsen till något som skett i en anställds privatliv, såsom en skilsmässa eller ett dödsfall. Denna typ av incidenter kan påverka medarbetarna, vilket i sin tur kan ha effekter på det dagliga arbetet. Därför är det av yttersta vikt att alla arbetsplatser har någon form av plan över hur de ska arbeta med krisstöd och att alla dess anställda känner till den, så att de snabbt kan få hjälp av rätt auktoritet.  

Hur uppnå ett fullgott krisstöd på arbetsplatsen?

Hur bör då en arbetsgivare göra för att se till att den har den nödvändiga krishanteringen som behövs? Ett enkelt men effektivt sätt är att alla chefer och anställda med ledande positioner har checklistor för alla olika typer av eventuella krishändelser. En arbetsplats ska gärna ha checklistor och tydliga tillvägagångssätt för följande typer av incidenter:

  • En anställds dödsfall
  • En incident i en anställds arbetsliv eller privatliv
  • Hot, våld eller rån på arbetsplatsen 

Risken med checklistor för krisstöd på arbetsplatsen

Risken med denna typ av listor är dock att de kan utformas på ett sådant sätt att personer i chefsposition får “ryggen fri” bara alla dessa punkter genomförs – om de tagit hänsyn till alla medarbetares välmående spelar mindre roll. Därför är ett bra tips att formulera checklistorna som tankeställande och vägledande, inte tvingande, så att den som genomför dem får vara med och bedöma själv. Då blir chefens arbete snarare att försöka se de eventuella behov som kan uppstå vid en krissituation. Därför är det till exempel bra att börja en punkt i listan med “Bedöm behovet av åtgärd X” istället för “Utför åtgärd X”. 

Ett annat sätt att ordna så att krishanteringen verkligen ser till alla anställdas bästa är att ingå ett krisstödsavtal med ett företag som är experter på området. 

Krisstöd hos SFS Facility

SFS Facility är ett företag som är specialiserat inom företags- och hotellstäd i Mellansverige. Vi är en öppen och varm arbetsplats som vill att våra kunder såväl som våra anställda ska kunna känna sig trygga med oss. Därför har vi ingått krisstödsavtal med företaget Previa som har spetskompetens inom just det.

Vill du jobba som städare av hotell och företag med vårt 40 personer starka team i Stockholm, Norrköping, Nyköping eller Örebro? SFS Facility söker alltid efter nya ambitiösa personer och tar gärna emot spontanansökningar. Välkommen att kontakta oss. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *