Vad är ett kollektivavtal?

Är du arbetssökande? Då vet du att det kan vara lika svårt att hitta ett jobb som att välja en bra arbetsgivare. Ett ledmärke att leta efter är om företaget som erbjuder jobb har kollektivavtal eller inte. Men vad innebär det egentligen?

personer-som-undrar-vad-ett-kollektivavtal-är

Kollektivavtal – en mänsklig rättighet

Kollektivavtalet är ett avtal mellan en arbetstagarorganisation och en annan, eller mellan en arbetstagarorganisation och en enskild arbetsgivare. Avtalet är skriftligt och justerar arbetsvillkor och lön för arbetstagarna. Att försöka skapa kollektivavtal är på sätt och vis faktiskt en rättighet, då rätten att samordna sig i arbetstagarorganisationer är en del av de mänskliga rättigheterna i FN-konventionen.

Vad innebär ett kollektivavtal?

Idag brukar man säga att kollektivavtalet är mer än bara ett avtal. Det är en samling av flera åtgärder, ungefär som flera små avtal i ett större, som rör ett visst yrkesområde. Men vad är då ett kollektivavtal egentligen? Nedan följer ett urval av punkter som brukar finnas reglerade i de flesta kollektivavtal:

 • Uppsägningstiden
  Vanligtvis är det lagen om anställningsskydd, förkortat LAS, som fastställer hur lång uppsägningstid en arbetstagare har rätt till vid uppsägning, både självmant eller av sin arbetstagare. Men har din arbetsplats kollektivavtal går det som bestämts om uppsägningstider där över bestämmelserna i LAS, och är alltså det som gäller för dig som arbetstagare.  
 • Semestern
  Tack vare ditt kollektivavtal får du veta hur din semesterlön kommer räknas ut och på vilket sätt semesterersättningen betalas. Dessutom har du alltid rätt till 25 dagars semester, oavsett ålder eller anställningsform, men i vissa kollektivavtal kan fler semesterdagar ha förhandlats fram. 
 • Lönen
  Med ett kollektivavtal är du i princip tryggad att du inte går in med en, inom branschen sett, låg lön, då kollektivavtalet reglerar minimilönen på en arbetsplats.  
 • Tjänstepensionen
  Med ett kollektivavtal kan du känna dig lugn gällande pensionen, då det innehåller en tjänstepensionsplan som förhandlats fram åt företagets anställda av personer med spetskompetens inom ämnet.  
 • Försäkringarna
  Kollektivavtalet är också förmånligt på det viset att det inbegriper flertalet försäkringar, till förmån för dig som arbetstagare. Här regleras saker såsom föräldraersättning, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och sjukförsäkring.

Kollektivavtal med SFS Facility

SFS Facility är en privat arbetsgivare med expertis inom hotell- och företagsstäd som självklart ingått i kollektivavtal. Vi vill att du som arbetstagare ska känna dig trygg hos oss och vi tror att du, tack vare detta, kommer kunna utföra ditt arbete så bra som möjligt. Dessutom vill vi inspirera våra kunder att välja en schysst leverantör som ser till sina medarbetares bästa. 

Vill du arbeta med hotell- och företagsstäd i Stockholm, Norrköping, Nyköping eller Örebro? Tveka då inte att skicka in en spontanansökan till oss. SFS Facility är alltid ute efter fler kompetenta och trevliga människor till vårt team, som redan hunnit växa till cirka 40 anställda. Vi erbjuder gratis yrkesutbildning när du börjar hos oss och du behöver inte kunna prata svenska – det lär du dig under tiden. Välkommen att kontakta oss för att bli en del av  vårt arbetslag redan idag!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *